Ghostface Stitch SVG, Stitch Ghostface Scream SVG, Stitch Horror Hallowwen SVG, Stitch SVG, Stitch Halloween SVG, Halloween SVG

$2.99